środa, 2 grudnia 2015

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP

Aroszkowskiblog: Szkolenia BHP: Pierwszy dzień pracy w firmie MCdonalds Polska Sp z.o o. oznacza szkolenie wstępne oraz instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez kiero...

sobota, 18 kwietnia 2015

Co bada Główny Urząd Statystyczny?

Każda firma co roku ma obowiązek składać do GUS różne ankiety i sprawozdania. Dla przykładu mowa o czymś takim, jak sprawozdania PL1, badanie o warunkach zatrudnienia Z 10, oraz różne druki innego typu, na przykład związane z takimi zakresami danych:
  • Jakością pracy
  • Tendencjami bieżącymi na rynku pracy
  • Tendencjami w przemyśle
  • Trendami inwestycyjnymi
Urząd Statystyczny sprawdza też kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, tematy łączące się z z wypłatami i w ogólności wszystkim, co może mieć miejsce na odcinku pracodawca - podwładny.

Opolskie w czołówce

Szczególną lokatę w badaniu trendów i przyczyn ich powstawania, lub też prognozowania dalszych kierunków są wypadki przy pracy. Opole w tej materii ma się czym pochwalić - wg danych Urzędu Statystycznego jest tutaj najmniej wypadków w zakładach pracy. Możnaby powiedzieć, że to nic zaskakującego, albowiem Opolskie jest najmniejszym z województw w kraju, w dodatku nie jest najbardziej „obsiane zakładami przemysłowymi”. To w zasadzie racja, ale nie w odniesieniu do danych GUS, dlatego, że te wyliczono dzieląc na 1000 pracujących.

Wracając do kwestii niskiej wypadkowości w województwie opolskim - za jaką przyczyną?

Primo na pewno są to żwawe działania Inspekcji Pracy Opole, na przykład:
  • Działania prewencyjne
  • Szkolenia dla właścicieli firm
  • Skuteczne działania kontrolne zakończone wystąpieniami i zaleceniami
Ten ostatni temat na powyższej liście to nic przyjemnego, lecz jednocześnie można zauważyć, że każda kontrola z Inspekcji Pracy Opole daje w jakiś tam pośredni sposób skutek pod postacią bezpieczniejszej pracy.
Następna przyczyna, to świadomość firm - dzięki dostępowi do Internetu mogą oni się dowiedzieć, jakie mają powinności w zakresie bezpiecznej pracy, dzięki zaawansowanym webowym aplikacjom mogą także wiele sobie sami zdziałać z tematyki Kodeksu Pracy. A więc nie trzeba już wkładać tak dużo wysiłku, by dowiedzieć się czegokolwiek o BHP i Prawa Pracy.
Na końcu - przyczyna niewielkiej liczby wypadków, to sami pracownicy. Na Opolszczyźnie jest ogromna migracja do innych krajów Unii - za chlebem. Jednocześnie ludzie po powrocie do kraju sami nie godzą się na zarobkowanie w firmach nie znających norm bezpieczeństwa i higieny pracy i niechętnie godzą się na pracę w niesprzyjających warunkach.

niedziela, 2 listopada 2014

Potknięcia i upadki - prezentacja OIP Opole

Potknięcia i upadki - materiały szkoleniowe OIP Opole ( więcej info o OIP Opole, m.in. dane teleadresowe, godziny porad prawnych, wskazówki dojazdu itp. tutaj: http://www.pwljm.pl/bhp-inne/bhp-wazne-instytucje/inspekcja-pracy-opole/ ) - szkolenie z tej tematyki odbyło się w Opolu w opolskim Makro we wrześniu 2014 roku. Kampania była częścią ogólnoeuropejskiej Slic Campaign, mającej na celu ograniczenie liczby wypadków związanych z potknięciami, poślizgnięciami itp.

czwartek, 30 października 2014

BHP - prace ogniowo niebezpieczne
Ciekawy temat - zagrożenia pożarowe w miejscu pracy; Równie częsty, jak i lekceważony - a to niedopałek papierosa do kosza z papierami, a to szlifowanie stali przy zbiorniku z benzyną lub mieszanką do silników dwusuwowych.

Niestety, ale jest to norma, a nie powinna.
Popatrzcie na filmik:

Szkolenie wstępne BHP - czyli o co w tym chodzi?

Film o szkoleniach wstępnych BHP - dla kogo, z czego się składają, jakie mają w nich być przekazane wiadomości i jak sprawdzone przyswojenie wiedzy przez kursanta.Dla kogo szkolenie wstępne?

- dla nowych pracowników

- dla uczniów i praktykantów

Z czego składa się szkolenie wstępne BHP?

- instruktaż ogólny BHP - przeprowadzany przez pracodawcę, lub BHP-owca

- instruktaż stanowiskowy BHP - który robi pracodawca, albo wyznaczona przez niego, kompetentna osoba kierująca pracownikami

Szkolenie powinno kończyć się egzaminem wiadomości.

W filmie opisane są także konsekwencje pracy bez umowy (na czarno) i konsekwencje uchylania się od szkoleń wstępnych BHP.

Twórcą filmu jest firma P.W. LJM:

http://www.pwljm.pl/oferta-bhp/

która prowadzi między innymi szkolenia wstępne BHP.